شرکت ماشین سازی منگان

طراحی ، تامين كالا ، ساخت ، نصب ، راه اندازی ، آموزش و تحويل
تجهيزات انباشت و برداشت گندله به همراه نوار نقاله تغذيه كننده
( استكر ريكلايمر تركيبی )

كارفرما : شركت سنگ آهن گهر زمين

محل نصب : شركت سنگ آهن گهر زمين ( سيرجان )

 ظرفيت انباشت : 1400/1800 تن بر ساعت

ظرفيت برداشت : 1600/2000 تن بر ساعت

وزن كلی : 900 تن

تجهیزات انباشت و برداشت گندله شرکت سنگ آهن گهر زمین


آخرین تصویر از مراحل پیشرفت پروژه
درصد پیشرفت پروژه
Engineering
Actual 100%
Procurement
Actual 100%
Construction
Actual 100%
OVERALL
Actual 100%

      نمایش نهایی استکر ریکلایمر ترکیبی                                                                                                                           Final Video Combined Stacker Reclimber

      روند انباشت و برداشت