شرکت ماشین سازی منگان
  • info@mangan-co.com
  • 021 - 66803364(16 خط)

تجهيزات انباشت و برداشت گندله شركت سنگ آهن گهر زمين

طراحی ، تامين كالا ، ساخت ، نصب ، راه اندازی ، آموزش و تحويل
تجهيزات انباشت و برداشت گندله به همراه نوار نقاله تغذيه كننده
( استكر ريكلايمر تركيبی )

كارفرما : شركت سنگ آهن گهر زمين

محل نصب : شركت سنگ آهن گهر زمين ( سيرجان )

1400 تن بر ساعت / ظرفيت انباشت : 1800

1600 تن بر ساعت / ظرفيت برداشت : 2000

وزن كلی : 900 تن

آخرین تصویر از مراحل پیشرفت پروژه
درصد پیشرفت پروژه
Engineering
Actual 96.3%
Procurement
Actual 99.84%
Construction
Actual 67.2%
OVERALL
Actual 94.41%