شركت منگان پس از انقلاب اسلامی با طراحی وساخت يك كارخانه گچ 200  تنی فعاليت خود را آغاز كرد وبا الهام از نام منگان كه معرف نوعی فولاد منگنز داركه در اثر برخورد و ضربه سخت ترميشودآماده تحمل موانع و مشكلات سنگين كه در برابرفعاليتهای طراحی وساخت وجود دارد،گرديد.
به جرات ميتوان گفت منگان تنها شركتی بوده است كه از آغاز كار تابه حال همواره بخشی از درآمد خود را به معنای واقعی در رابطه با تدوين تكنولوژی اختصاص داده است و به صورت كاملا عملی وسيستماتيك با مفهوم تكنولوژی برخورد نموده است و با اين اعتقاد كه فعاليت طراحی وساخت يك نياز واقعی در كشور ميباشد و بدون آن خودكفايی و صنعتی شدن معنا ندارد توانسته است تكنولوژيهای مشروحه ذيل را مستند نموده وبه صورت كاربردی نرم افزار نمايد و در شبكه كامپيوتری خود در اختيار بخش طراحی قراردهد :
1ـ دانش فنی مهندسی احتراق
2ـ دانش فنی تجهيزات تخليه وبارگيری كشتی ها
3 ـ دانش فنی جرثقيل های  offshore
4 ـ دانش فنی جرثقيل های بندری
5 ـ دانش فنی جرثقيل های كشتی
6 ـ دانش فنی تجهيزات انتقال مواد
7 ـ دانش فنی سيستم های انباشت و برداشت
8 ـ دانش فنی باند نقاله های بلند با پيچ های افقی وعمودی
      (طول تا 60 كيلومتر، ظرفيت هزاران تن در ساعت )
هركدام از اين تكنولوژيها هزاران برگ مدارك فنی ، محاسبات ، نرم افزاركامپيوتری ، مراجع و … را شامل ميگردد .

با حمايت خداوند متعال پروژه های خوبی را منگان در طول اين سالها به صورت كليد تحويل اجرا نموده است كه آنها برای اولين بار در ايران بوده اند.