شرکت ماشین سازی منگان

كنسانتره مس

كارفرما: شركت ملي صنايع مس ايران  ظرفيت انباشت: 800 تن بر ساعت  ظرفيت برداشت: 1000 تن بر ساعت  تجهيزات انباشت و برداشت كنستانتره مس شامل

ادامه مطلب »