شرکت ماشین سازی منگان

گیربکس های پر سرعت (High Speed Gear Unit)

 توان تا 25 مگاوات و سرعت تا 60000 دور بر دقیقه