شرکت ماشین سازی منگان

الک دوار

الک دوار(تجهیزات آبگیری از دریا) کارفرما: شرکت نفت ستاره خلیج فارس محل نصب: سایت آبگیر پالایشگاه میعانات گازی بندرعباس- ایران ظرفیت تصفیه: 40 هزار مترمکعب

ادامه مطلب