شرکت ماشین سازی منگان
  • info@mangan-co.com
  • 021 - 66803364(16 خط)

الک دوار

الک دوار(تجهیزات آبگیری از دریا) کارفرما: شرکت نفت ستاره خلیج فارس محل نصب: سایت آبگیر پالایشگاه میعانات گازی بندرعباس- ایران ظرفیت تصفیه: 40 هزار مترمکعب

ادامه مطلب