تجهيزات انتقال مواد

آنلودر

برج تخليه مواد فله از كشتی (الواتور زنجيری) کارفرما : سازمان بنادروکشتيرانی محل نصب :بندرشهيدرجایی ظرفيت : 500 تن در ساعت

ادامه مطلب »