شرکت ماشین سازی منگان

الک دوار(تجهیزات آبگیری از دریا)

کارفرما: شرکت نفت ستاره خلیج فارس

محل نصب: سایت آبگیر پالایشگاه میعانات گازی بندرعباس- ایران

ظرفیت تصفیه: 40 هزار مترمکعب در ساعت برای هر درام

تعداد: 3 الک دوار به همراه RAKING MACHINE و سایر تجهیزات وابسته

ابعاد درام: 15 متر قطر و 4متر عرض