شرکت ماشین سازی منگان
  • info@mangan-co.com
  • 021 - 66803364(16 خط)

الک دوار(تجهیزات آبگیری از دریا)

کارفرما: شرکت نفت ستاره خلیج فارس

محل نصب: سایت آبگیر پالایشگاه میعانات گازی بندرعباس- ایران

ظرفیت تصفیه: 40 هزار مترمکعب در ساعت برای هر درام

تعداد: 3 الک دوار به همراه RAKING MACHINE و سایر تجهیزات وابسته

ابعاد درام: 15 متر قطر و 4متر عرض