یکشنبه, 26 ارديبهشت 1400                    ساعت:

گروه صنعتي منگان

41 سال تجربه در طراحي و ساخت تجهيزات مختلف و اجراي كليد تحويل پروژه ها

مطالب

طراحي، ساخت و نصب الك دوار براي اولين بار در ايران

طراحي ، ساخت و نصب پروژه ملي الك دوار براي اولين بار در ايران توسط شركت منگان انجام شد


کارفرما: شرکت نفت ستاره خليج فارس

محل نصب: سايت آبگير پالايشگاه ميعانات گازي بندرعباس- ايران

ظرفيت تصفيه: 40 هزار مترمکعب در ساعت براي هر درام

تعداد: 3 الک دوار به همراه RAKING MACHINE و ساير تجهيزات وابسته

ابعاد درام: 15 متر قطر و 4متر عرض


براي مشاهده فيلم الك دوار كليك كنيد