یکشنبه, 26 ارديبهشت 1400                    ساعت:

گروه صنعتي منگان

41 سال تجربه در طراحي و ساخت تجهيزات مختلف و اجراي كليد تحويل پروژه ها

The prestigious theater which most of us plunged into

The prestigious theater which most of us plunged into

build in Vienna was, of course , the Burgtheater, and while it turned out there in peripheral eyesight, Nestroy's plays had been naturally certainly not compatible using its edifying repertoire associated with stentorian crisis in ser visibles, set in some temporary distance, largely antiquity, regarding a pseudocultivated highbrow community. As to what could be shown, what definitely not, even in the next one hundred year, with more recent stirrings throughout the drama, specific tips were imposed using an indestructible rigor by the deputies of the Hapsburgs: little mocking of a monarch, or eyebrow raised found in critique; also with the ecclesiastical, no factors or perhaps sites of ritual permitted to be noticed on phase: zero crypts, altars, funerals, and for that reason, if they dreamed of doing Hamlet, the particular gravedigger was away; incest, marriage act, no question, taboo; nor could a guy and even woman leave typically the step together unless accompanied simply by a servant. In addition to no lighting down—as Schnitzler signaled, with asterisks inside the text—while sexuality and fertility built the round, of which illicit dance of Reigen (better known here because Chicago Ronde). Thus, whatever was initially in jeopardy could simply show up in typically the popular theater, as well as puppet theater, with its affinities to commedia pantom