یکشنبه, 26 ارديبهشت 1400                    ساعت:

گروه صنعتي منگان

41 سال تجربه در طراحي و ساخت تجهيزات مختلف و اجراي كليد تحويل پروژه ها

Along with his medical background using skill and precision

Along with his medical background using skill and precision

Combined along with big that created for the desolate wit, the facts, voyeuristic, he examined this interweaving of Eros in addition to Thanatos in the libidinal economic climate of the period, or even as orchestrated around Reigen, the lovemaking trafficking in the social problem. On a time connected with neurotic uncertainties, among the performers plus intellectuals—mixed marriage, much matters, wife swaps, and as with all the charismatic Gustav Klimt (whom Schnitzler confessed he thought about) a serpentine personal living, with fourteen unlawful children—the sequential curling of Reigen might seem a sardonic enlargement of the pretty couronne and eddies inside the brushstrokes of Secession. As a subversive picture, however, of the trade-off identity politics of Viennese society, where the sexual may go begging—though significantly applied, much maligned—it encircles the liability that the libidinous was libelous, and scandalous up on level.Plus so that certainly had been, which kept the play from being produced anywhere in Luxembourg. When it was initially at some point done in Berlin, there was immediate invective and an obscenity demo, and when finally performed in Vienna, after Earth War I, the answer was even worse, similar to the emblematic