یکشنبه, 26 ارديبهشت 1400                    ساعت:

گروه صنعتي منگان

41 سال تجربه در طراحي و ساخت تجهيزات مختلف و اجراي كليد تحويل پروژه ها

Adjusted now with the transpositions associated with male to female

Adjusted now with the transpositions associated with male to female

Writing in the viceroy of Sardinia which, at the opening up of his or her essay about “The Theatre and the Plague, ” “had a new particularly afflicting dream, ” Artaud asks: “But is it too late to prevent the scourge? Even demolished, possibly annihilated, even pulverized in addition to used to the pretty marrow, he is aware that do not die inside our dreams, frequent might operates even in deformity, even in the negation regarding possibility, even around the alchemie of deception from which reality can easily be remade” (15). If your viceroy “wakes up” for this conclusion, as if among him and plague generally there was “a palpable communication” (17)—confirming Artaud in “the notion involving symbols plus archetypes which usually act similar to silent blows, sets, jumps of the heart, summons of the lymph, inflamed photographs thrust into all of our easily wakened heads, ” naming the powers “we hail as symbols” (27)—the trouble with symbolist episode (as with expressionism later) is that the thrilling promise involving a transfigured simple fact, in order to which we break through this dreaming, leaves people using the everlasting irony regarding something to be wanted, certainly not in contrast to the phantasm involving exclusive reality throughout a cyberspatial world. We seem to be guaranteed something different, outside, past, outdoing to all look the particular system of portrayal, but once there's an alluring schwindel in the hallucinatory moment, this insists for some

نشانی وبگاه: https://dailyuploads.net/2u73peywdchw