یکشنبه, 26 ارديبهشت 1400                    ساعت:

گروه صنعتي منگان

41 سال تجربه در طراحي و ساخت تجهيزات مختلف و اجراي كليد تحويل پروژه ها

15 دستگاه جرثقيل كانتينربر بندر شهيد رجائي

كارفرما : سازمان بنادر و دريانوردي ظرفيت: 40/6 تن - كانتينرهاي استاندارد ايزو ،20، 40…

3 دستگاه جرثقيل موبايل ساحلي بنادر نوشهر و اميرآباد

كارفرما : سازمان بنادر و كشتيراني محل نصب : بنادرنوشهر و اميرآباد تعداد : 3…

6 دستگاه جرثقيل كانتينربر بنادر امام خميني و اميرآباد

 كارفرما : سازمان بنادر و دريانوردي ظرفيت: 40تن - كانتينرهاي استاندارد ايزو ،20، 40 فوت …

3 دستگاه جرثقيل كانتينربر شهيد رجائي

كارفرما : سازمان بنادر و دريانورديظرفيت: 40تن - كانتينرهاي استانداردايزو ،20، 40 فوتارتفاع: 16 متر-…

جرثقيل زرافه اي 15 تني

کارفرما : سازمان بنادروکشتيراني محل نصب : بندرشهيدرجايي-بندرانزلي تعداد : 4 دستگاه – 5 دستگاه