یکشنبه, 26 ارديبهشت 1400                    ساعت:

گروه صنعتي منگان

41 سال تجربه در طراحي و ساخت تجهيزات مختلف و اجراي كليد تحويل پروژه ها       
        محصولات توليدي 
(براي كسب اطلاعات بيشتر، بر روي هر يك از محصولات توليدي كليك كنيد.)

   
         براي دريافت كاتالوگ عمومي گيربكس هاي  سياره اي منگان كليك كنيد

      براي دريافت بروشور گيربكس هاي سياره اي كليك كنيد