یکشنبه, 26 ارديبهشت 1400                    ساعت:

گروه صنعتي منگان

41 سال تجربه در طراحي و ساخت تجهيزات مختلف و اجراي كليد تحويل پروژه ها


 

براي دريافت كاتالوگ گيربكس هاي كاهنده سرعت هليكال ، 
كليك كنيد.