یکشنبه, 29 بهمن 1396                    ساعت:

گروه صنعتي منگان

38 سال تجربه در طراحي و ساخت تجهيزات مختلف و اجراي كليد تحويل پروژه ها

مطالب

جرثقيل ضد انفجار سكو

ظرفيت : 15 تن

طول بوم : 22 متر

كارفرما : شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران ، شركت نفت و گاز پارس

محل نصب : فازهاي 9 و 10 پارس جنوبي