جمعه, 15 اسفند 1399                    ساعت:

گروه صنعتي منگان

41 سال تجربه در طراحي و ساخت تجهيزات مختلف و اجراي كليد تحويل پروژه ها

مطالب

15 دستگاه جرثقيل كانتينربر بندر شهيد رجائي

كارفرما : سازمان بنادر و دريانوردي
 ظرفيت: 40/6 تن - كانتينرهاي استاندارد ايزو ،20، 40 فوت
  ارتفاع: (5+1 كانتينر)
 دهانه:  (6+1 تروكلين)
سرعت ترولي: 70 متر در دقيقه
سرعت تراولينگ: 135 متر در درقيقه
تعداد: 15 دستگاه 
محل نصب: بندر شهيد رجائي بندرعباس

براي مشاهده اطلاعات بيشتر كليك كنيد