جمعه, 15 اسفند 1399                    ساعت:

گروه صنعتي منگان

41 سال تجربه در طراحي و ساخت تجهيزات مختلف و اجراي كليد تحويل پروژه ها

مطالب

جرثقيل زرافه اي شيپ يارد

 ظرفیت :150 تن
کارفرما: شرکت مجتمع کشتی سازی و صنایع فرا ساحل ایران
محل نصب:اسکله شرکت مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران (بندر عباس)
تعداد: 4 دستگاه