جمعه, 15 اسفند 1399                    ساعت:

گروه صنعتي منگان

41 سال تجربه در طراحي و ساخت تجهيزات مختلف و اجراي كليد تحويل پروژه ها

مطالب

جرثقيل زرافه اي شيپ يارد 40تني

جرثقيل زرافه اي شيب يارد 40تني

ظرفيت : 40 تن

کارفرما : شرکت مجتمع کشتي سازي و صنايع فراساحل ايران

محل نصب : اسکله شرکت مجتمع کشتي سازي و صنايع  فراساحل

 ايران (بندرعباس)

تعداد : 2دستگاه