جمعه, 15 اسفند 1399                    ساعت:

گروه صنعتي منگان

41 سال تجربه در طراحي و ساخت تجهيزات مختلف و اجراي كليد تحويل پروژه ها

مطالب

جرثقيل سكوي نفتي منگان

کارفرما : شرکت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران

محل نصب : سکوي نفتي ابوذر – خليج فارس - بوشهر

تعداد : 4 دستگاه