جمعه, 15 اسفند 1399                    ساعت:

گروه صنعتي منگان

41 سال تجربه در طراحي و ساخت تجهيزات مختلف و اجراي كليد تحويل پروژه ها

مطالب

جرثقيل دروازه اي هزار تني

كارفرما : شرکت مجتمع کشتي سازي و صنايع فراساحل ايران
تاريخ شروع : 1383 (درحال ساخت)
ظرفيت : 1000تن
وزن کل : 4000 تن
دهانه : 160متر
ارتفاع : 100متر