جمعه, 15 اسفند 1399                    ساعت:

گروه صنعتي منگان

41 سال تجربه در طراحي و ساخت تجهيزات مختلف و اجراي كليد تحويل پروژه ها

مطالب

تجهيزات انباشت و برداشت گندله شركت سنگ آهن گهرزمين

كارفرما :   شركت سنگ آهن گهر زمين

مشاور:     پاميدكو ( شركت احداث صنايع و معادن سرزمين پارس )

پيمانكار:    شركت ماشين سازي منگان

محل اجراي طرحشركت سنگ آهن گهر زمين - سيرجان
(پروژه در حال ساخت)

براي مشاهده اطلاعات بيشتر كليك كنيد