یکشنبه, 29 فروردين 1400                    ساعت:

گروه صنعتي منگان

41 سال تجربه در طراحي و ساخت تجهيزات مختلف و اجراي كليد تحويل پروژه ها

Motorola L2 Review - The Review of the Motorola L2 Mobile Phone

Motorola L2 Review - The Review of the Motorola L2 Mobile Phone

Thin is in as well as the Motorola L2 cellular phone is around as thin as a good mobile phone can possibly acquire. Additional info has plenty of features built into its smooth design. The internal antenna permits clear calls and the 128 x one hundred sixty, 65K Colour CSTN will be impressive within the 4. five x one 9 back button. 43 in . in sizes. The L2 weighs about 4. 03 ounces.

Even though Additional hints , the particular Motorola L2 handset is definitely filled with cutting edge information attributes SyncML Device Control (Sync ML DM) together with J2ME that provides the wireless toolkit to help create and work with purposes and programs to get wireless and mobile devices.

The overall Packet Radio Service (GPRS) guarantees excellent links with all the short messaging services (SMS) and multimedia messaging providers (MMS) and the Mobile Small town Instant Messaging services. Typically the unit has a wireless application protocol of 2. zero and offers mini usb connectivity.

Category 2 Bluetooth enabled wireless technologies is made it possible for in the method. People can enjoy convenient hands-free connections. read more offers some sort of calculator, foreign money converter and bundled speakerphone. Downloadable Java software, graphics and ring tones happen to be enabled, making customizati

نشانی وبگاه: https://diigo.com/0j2i1t