یکشنبه, 29 فروردين 1400                    ساعت:

گروه صنعتي منگان

41 سال تجربه در طراحي و ساخت تجهيزات مختلف و اجراي كليد تحويل پروژه ها


منگان در زمينه توربوماشين هاي شعاعي و محوري (كمپرسور، توربين) عضو شركت هاي دانش بنيان صنعتي مي باشد.