یکشنبه, 29 فروردين 1400                    ساعت:

گروه صنعتي منگان

41 سال تجربه در طراحي و ساخت تجهيزات مختلف و اجراي كليد تحويل پروژه ها

افتتاح 15 دستگاه جرثقيل ترانستينر (كانتينربر) منگان در بندر شهيد رجائي، با حضور وزير محترم راه و شهرسازي، جناب آقاي مهندس اسلامي