یکشنبه, 29 فروردين 1400                    ساعت:

گروه صنعتي منگان

41 سال تجربه در طراحي و ساخت تجهيزات مختلف و اجراي كليد تحويل پروژه ها

روز شنبه بيست و يكم بهمن ماه 1396  وزير محترم راه و شهرسازي، آقاي دكتر آخوندي، و هيات همراه، از پروژه طراحى، ساخت و راه اندازى 15 دستگاه ترانستينر شركت ماشين سازى منگان در بندر شهيد رجايي بازديد كردند.