شرکت ماشین سازی منگان
  • info@mangan-co.com
  • 021 - 66803364(16 خط)

كارفرما : سازمان بنادر و دريانوردی

 ظرفيت: 40تن – كانتينرهای استاندارد

 ايزو ،20، 40 فوت

 تعداد: 6 دستگاه

 ارتفاع: 16 متر- (4+1 كانتينر)

 دهانه: 24متر- (6+1 كانتينر)

 محل نصب: بندر امام خمينی – بندر اميرآباد