شرکت ماشین سازی منگان
  • info@mangan-co.com
  • 021 - 66803364(16 خط)

4 دستگاه کمپرسور سانتریفیوژ

ظرفیت : 11000 متر مکعب در ساعت

دور موتور (PRM):24894

کارفرما : پالایشگاه ستاره خلیج فارس

تعداد : 4 دستگاه