شرکت ماشین سازی منگان

4 دستگاه کمپرسور سانتریفیوژ

ظرفیت : 11000 متر مکعب در ساعت

دور موتور (PRM):24894

کارفرما : پالایشگاه ستاره خلیج فارس

تعداد : 4 دستگاه